Gilde Leusden

Ervaringen met Coach4You

Hoe het kan verkeren…
Een kwetsbare leerling uit groep acht, ambitieus maar met tegenzin in school en leren, kreeg tot ieders teleurstelling Mavo-advies. Twee jaar later zit hij enthousiast in 2 Havo. Intensieve begeleiding van, en goede samenwerking tussen school, ouders en coach hebben de motor a.h.w. op gang gekregen. Het groeiend zelfvertrouwen heeft geleid tot  plezier in het leerproces en zo nodig tot grote inzet. Het gaat hem op alle terreinen goed. Er is vertrouwen in de toekomst.

Luisterend oor
De stap naar de middelbare school brengt toch een hoop spanning met zich mee, je moet over drempels heen die heel hoog lijken op dat moment. Toen mijn pupil eenmaal die eerste angsten overwonnen had en die drempels had genomen zag ik dat ze zichtbaar groeide en bloeide. Ze haalde hele goede cijfers, boven verwachtingen eigenlijk. Mijn bijdrage hieraan heb ik geleverd door haar een luisterend oor te bieden, haar aan te moedigen en vooral bewust te maken van de grote stappen die ze nam.

Chapeau
Via de basisschool van onze zoon kwamen we in contact met Coach4You Leusden. Aanleiding was dat onze zoon met Syndroom van Asperger  de overstap zou gaan maken van groep 8 van de reguliere basisschool naar de brugklas van het VSO. Op zeer zorgvuldige wijze verkenden de stuurgroepleden onze vraag en introduceerden een jonge en enthousiaste coach. Ook toen onverwacht door een loopbaanswitch van de coach een nieuwe coach geïntroduceerd werd, ging dit weer in uiterste zorgvuldigheid met alle oog voor het belang van onze zoon. Deze coach was voor onze zoon een prima praatpaal, ze ging met hem op bezoek op de nieuw school, had goede gesprekken met hem, hoorde en besprak zaken zie wij als ouders soms niet hoorden. Prima. Coach4Jou heeft prima geholpen de overgang te laten slagen. Fijne ervaring, chapeau en bedankt. Renée en Nico, Maarn
 
 Gezellige activiteit ondernemen
Het is prettig voor het kind dat de coach persoonlijke aandacht voor hem heeft. De struikelblokken die worden ervaren in het middelbaar onderwijs worden doorgenomen en samen wordt gezocht naar passende oplossingen. Ook twistpunten met je kind, waar je als (alleenstaande) ouder niet uit lijkt te komen, worden soms eenvoudig beslecht door tussenkomst van de coach. En zo af en toe met de coach een gezellige activiteit ondernemen wordt door het kind ook als heel positief ervaren!
 
Plannen en de planning uitvoeren was het grootste probleem 
Nadat we ons hebben aangemeld bij coach4you hebben we een intake gehad, het was een fijn gesprek met veel begrip voor de situatie. Onze zoon kwam in aanmerking voor begeleiding en kreeg een leuke coach toegewezen.
Wekelijks kwam de coach thuis en hielp onze zoon met het plannen van zijn huiswerk en had gesprekjes met hem over hoe het ging in de brugklas. Ook met ons als ouders was er soms een gesprekje om te sparren hoe we dingen het best aan konden pakken. Het plannen van werk en de planning uitvoeren was het grootste probleem bij onze zoon,  maar door de wekelijkse begeleiding vanaf de start van het brugjaar heeft onze zoon met veel motivatie en structuur leren werken. Ook leuke dingen hoorden bij de begeleiding. Een uitje met een aantal mensen is een herinnering om nooit te vergeten geworden.
 Plannen en de planning uitvoeren was het grootste probleem 
Nadat we ons hebben aangemeld bij coach4you hebben we een intake gehad, het was een fijn gesprek met veel begrip voor de situatie. Onze zoon kwam in aanmerking voor begeleiding en kreeg een leuke coach toegewezen.
Wekelijks kwam de coach thuis en hielp onze zoon met het plannen van zijn huiswerk en had gesprekjes met hem over hoe het ging in de brugklas. Ook met ons als ouders was er soms een gesprekje om te sparren hoe we dingen het best aan konden pakken. Het plannen van werk en de planning uitvoeren was het grootste probleem bij onze zoon,  maar door de wekelijkse begeleiding vanaf de start van het brugjaar heeft onze zoon met veel motivatie en structuur leren werken. Ook leuke dingen hoorden bij de begeleiding. Een uitje met een aantal mensen is een herinnering om nooit te vergeten geworden.