Gilde Leusden

Computer vaardigheid

Computervaardigheid, cursus iPad, Windows, Android  voor Leusden, Woudenberg en Amersfoort
Het project Computervaardigheid is opgezet om senioren te helpen om de aansluiting te vinden op de "digitale snelweg".

Coach4You

Coach4You
In het project Coach4You krijgen leerlingen van groep 8 van de basisschool ondersteuning om hun overgang naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen

SamenSpraak

Samenspraak
Het project SamenSpraak is gericht op anderstaligen die in de gemeente Leusden wonen en de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen.
We zijn op zoek naar coördinatoren voor ons nieuwe project:
 
De VoorleesExpress
Postadres: Grienden 32, 3831 HS Leusden

Telefoon: op werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur op 06-83343073