Gilde Leusden
Computervaardigheid
Computervaardigheid is opgezet om mensen te helpen met allerlei vragen op digitaal gebied
Coach4You
Bij Coach4You worden leerlingen van groep acht van de lagere school ondersteund bij de overgang naar de middelbare school
SamenSpraak
SamenSpraak is bedoeld voor anderstaligen in de gemeente Leusden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen
VoorleesExpress
De VoorleesExpress helpt kinderen met een taalachterstand. Een vrijwilliger komt thuis om voor te lezen. 
Adres: Grienden 32, 3831 HS Leusden

Telefoon: Maandag - vrijdag van 19:00 - 20:00 uur: 06-83343073

e-mail:   info@gildeleusden.nl