Gilde Leusden

Doelstellingen en activiteiten

Gilde Leusden heeft als doelstelling de bemiddeling tussen mensen die hun kennis, kunde en ervaring (belangeloos) willen delen met anderen.
 
Projecten:
 
Coach4You
ln dit project krijgen leerlingen van groep 8 van de basisschool ondersteuning om hun gang naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen.
 
Computervaardigheid
De computer neemt een steeds belangrijkere plaats in in ons dagelijks leven. Er is echter een groep mensen, waaronder ouderen, voor wie het moeilijk is om bij te blijven met de snelle ontwikkelingen op dit gebied. Het project Computervaardigheid is er op gericht om mensen met een tekort aan digitale vaardigheden te helpen om de aansluiting te vinden en te houden op de "digitale snelweg".
 
SamenSpraak
is gericht op anderstaligen die in de gemeente Leusden wonen en die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen.
 
VoorleesExpress
zorgt ervoor dat kinderen met een taal-achterstand extra aandacht krijgen. Een vrijwilliger komt bij een gezin thuis om voor te lezen.

Gilde Leusden bestaat sedert 2002 en heeft begin 2012 de Leusdense vrijwilligersprijs gekregen voor haar activiteiten