Gilde Leusden

Vacature coördinator VoorleesExpress

 Gilde Leusden is in samenwerking met Bibliotheek Eemland bezig met het opstarten van een nieuw project: de VoorleesExpress. Voorlezers van de VoorleesExpress gaan 20 weken lang één keer per week ’s avonds bij een gezin thuis voorlezen voor kinderen van 2 t/m 8 jaar. Door interactief voor te lezen stimuleren we de taalontwikkeling, versterken we het gevoel voor taal en vergroten we de woordenschat van deze kinderen.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen meehelpen met het opstarten van dit project en vervolgens de voorlezers willen coördineren.


Tijdsbeslag:

1 dagdeel per week

De taken:

 

- Meehelpen met het opstarten van het project en het werven van de voorlezers.
- Contact onderhouden met gemiddeld 5 gezinnen en de bijbehorende voorlezers.
- Ondersteunen van de voorlezer.
- Bereikbaar zijn voor de voorlezers, gezinnen en organisatie.
- Afnemen van vragenlijst bij de ouders van het gezin (3 keer).
- Organiseren en leiden van bijeenkomsten voor “jouw” voorlezers.
- Verslaglegging van bijeenkomsten met voorlezers en gezinnen.
- Informeren van en contact onderhouden met de Projectleider van de VoorleesExpress.

 De voorleesseizoenen zijn van februari t/m juli en september t/m januari.


Als vrijwilliger voor deze functie vraagt Gilde Leusden een VOG aan. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

Heb je interesse? Je kunt contact opnemen met Hermien Gierman tel: 033 494 8322 of met Dick Modderman, tel 033 494 0481