Gilde Leusden
Computervaardigheid
Computervaardigheid is opgezet om mensen met een tekort aan digitale vaardigheden te helpen om de aansluiting te vinden op de "digitale snelweg".
Coach4You
Bij Coach4You krijgen leerlingen van groep 8 van de basisschool ondersteuning om hun overgang naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen
SamenSpraak
SamenSpraak is gericht op anderstaligen die in de gemeente Leusden wonen en de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen.
VoorleesExpress
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taal-achterstand extra aandacht krijgen. Een vrijwilliger komt bij een gezin thuis om voor te lezen.
Postadres: Grienden 32, 3831 HS Leusden

Telefoon: op werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur op 06-83343073