Gilde Leusden

Doelstellingen en activiteiten

Gilde Leusden heeft als doelstelling de bemiddeling tussen mensen die hun kennis, kunde en ervaring (belangeloos) willen delen met anderen.
 
Projecten:
 
Coach4You
ln dit project krijgen leerlingen van groep 8 van de basisschool ondersteuning om hun gang naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen.
 
Computervaardigheid
De computer neemt een steeds belangrijkere plaats in in ons dagelijks leven. Voor veel ouderen echter is het vaak moeilijk om bij te blijven met de snelle ontwikkelingen op dit gebied. Het project "Computervaardigheid" is er op gericht om senioren te helpen om de aansluiting te vinden op de "digitale snelweg".
 
SamenSpraak
Dit taalvaardigheidsproject, ook wel genoemd Samenspraak, is gericht op anderstaligen die in de gemeente Leusden wonen en die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen.

Gilde Leusden bestaat sedert 2002 en heeft begin 2012 de Leusdense vrijwilligersprijs gekregen voor haar activiteiten